หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

ประวัติควมเป็นมา
   
   
 

           พื้นที่เดิมราษฎรในตำบลส่วนหนึ่งเป็นชาวมอญอพยพ มีอาชีพอย่างหนึ่ง เรียกว่า ลี่ หรือ ทำลี่ หมายถึง อุปกรณ์ดักปลาชนิดหนึ่ง

 

และเป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปเมื่อถามถึงการทำลี่ และชื่อนี้เองได้กำหนดเป็นชื่อตำบล ประกอบกับเป็นชุมชนเล็กๆ จึงเรียกว่า บ้านลี่

 

โดยตั้งขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ในปี พ.ศ.2542

   
   
   
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 

 

 
   
   
   
   
   
   

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม