หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

   
   
13/10/2561 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2561)
04/04/2561 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561)
14/11/2560 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) รอบเดือนตุลาคม 2560
24/04/2560 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ2562) รอบเดือนเมษายน2560
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม