หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

   แผนป้องกันและปรามปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

05/11/2561 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2562-2564)
01/02/2561 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.2562 – 2564
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม