วันที่ เนื้อหา
06/01/63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (ธันวาคม 2562)

06/12/62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (พฤศจิกายน 2562)
05/11/62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (ตุลาคม 2562)

11/10/62 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

11/10/62

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
11/10/62 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
03/09/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562)
24/06/2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (พฤษภาคม 2562)

24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (เมษายน 2562)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (มีนาคม 2562)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (กุมภาพันธ์ 2562)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (มกราคม 2562)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (ธันวาคม 2561)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (พฤศจิกายน 2561)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561)
05/11/2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30/10/2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
22/08/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31/10/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561