[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

   

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯประจำปี 2563 ( 9/ก.ย./2563 )
    อบต.บ้านลี่ จัดทำโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมสุจริตฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประมุง
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ.2563 ( 10/ส.ค./2563 )
    อบต.บ้านลี่ จัดโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 6 ส.ค.63
อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 5-7 ส.ค.63 ( 10/ส.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ เข้าร่วมอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค.63 
โครงการประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 29 ต.ค.62 ( 14/ก.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่จัดโครงการประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 29 ต.ค.62
ถวายเทียนประจำปี 2563 ( 8/ก.ค./2563 )
    
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563
นำโดยนายประสงค์ จิตต์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน,แพทย์ประจำตำบล,รองนายกฯ,พนักงาน,ลูกจ้าง อบต. ดำเนินการถวายเทียนพรรษา ณ วัดประมุงและวัดอินกัลยา
มาตรการป้องกันโควิด 19 ( 8/ก.ค./2563 )
    
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
เวลา 07.30 น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ จิตต์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดประมุงและโรงเรียนวัดอินกัลยา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ เพื่อติดตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยทางโรงเรียนได้มีการตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน
ประชุมการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( 26/พ.ค./2563 )
    วันที่ 26 พ.ค.2563 อบต.บ้านลี่ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางปะหัน ร่วมกับประชาชนชาวตำบลบ้านลี่ ผู้นำชุมชน  โดยจัดขึ้นโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ อาคารอเนกประสงค์วัดประมุง ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน
ตู้ปันสุข ( 26/พ.ค./2563 )
    อบต.บ้านลี่ ตั้งตู้ปันสุข ณ หน้าที่ทำการ โดยมีเครื่องบริโภค อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ฯลฯ มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมแจกหน้ากากผ้าอนามัย เจลแอลกฮอร์ล้างมือ ( 15/เม.ย./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ออกฉีดพ้นยาฆ่าไวรัสโควิด-19 ร่วมทั้งออกแจกเจลแอลกฮอร์ล้างมือ ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบ้านลี่ โรงเรียนวัดอินฯ, วัดประมุง,วัดอินฯ,วัดประมุง,รพสต.ตำบลบ้านลี่ โรงเรียนบางปะหัน 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ( 10/เม.ย./2563 )
    อบต.บ้านลี่ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 -> [จำนวน 56 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 >>

 

นับจำนวนผู้เข้าชม