[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

   

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ถวายเทียนประจำปี 2563 ( 8/ก.ค./2563 )
    
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563
นำโดยนายประสงค์ จิตต์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน,แพทย์ประจำตำบล,รองนายกฯ,พนักงาน,ลูกจ้าง อบต. ดำเนินการถวายเทียนพรรษา ณ วัดประมุงและวัดอินกัลยา
มาตรการป้องกันโควิด 19 ( 8/ก.ค./2563 )
    
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
เวลา 07.30 น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ จิตต์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดประมุงและโรงเรียนวัดอินกัลยา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ เพื่อติดตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยทางโรงเรียนได้มีการตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน
ประชุมการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( 26/พ.ค./2563 )
    วันที่ 26 พ.ค.2563 อบต.บ้านลี่ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางปะหัน ร่วมกับประชาชนชาวตำบลบ้านลี่ ผู้นำชุมชน  โดยจัดขึ้นโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ อาคารอเนกประสงค์วัดประมุง ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน
ตู้ปันสุข ( 26/พ.ค./2563 )
    อบต.บ้านลี่ ตั้งตู้ปันสุข ณ หน้าที่ทำการ โดยมีเครื่องบริโภค อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ฯลฯ มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมแจกหน้ากากผ้าอนามัย เจลแอลกฮอร์ล้างมือ ( 15/เม.ย./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ออกฉีดพ้นยาฆ่าไวรัสโควิด-19 ร่วมทั้งออกแจกเจลแอลกฮอร์ล้างมือ ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบ้านลี่ โรงเรียนวัดอินฯ, วัดประมุง,วัดอินฯ,วัดประมุง,รพสต.ตำบลบ้านลี่ โรงเรียนบางปะหัน 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ( 10/เม.ย./2563 )
    อบต.บ้านลี่ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ( 13/มี.ค./2563 )
    วันที่ 6,13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัย  โดยวิทยากรในพื้นที่ ( ฝึกอบรมวิทยากร ครู ก. ) จากกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านลี่ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประมุง
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ( 5/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ร่วมกับวัดประมุง โรงเรียนวัดประมุง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข โดยการร่วมกันทำความสะอาดวัดประมุง
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ( 5/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการนำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างถนนบริเวณเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1-5 ของตำบลบ้านลี่ 
กิจกรรมจิตอา่ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"ณ วัดประมุง ( 5/มี.ค./2563 )
    วันพุธที่ 4 มี.ค.63 อบต.บ้านลี่นำโดยนายประสงค์ จิตต์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน อบต.อสม. นักเรียนโรงเรียนวัดประมุง จิตอาสาและพี่น้องประชาชนทั่วไป ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอบางปะหัน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ณ วัดประมุง หมู่ที่ 3 ต.บ้านลี่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 -> [จำนวน 52 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 >>

 

นับจำนวนผู้เข้าชม